Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Parvovirus B19

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

kostní dřeň - sterilní zkumavka bez aditiv (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), plodová voda

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kopie/mL
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis semikvantitativní stanovení DNA Parvovirus B19
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána, při pozitivitě uveden počet kopií parvovirové DNA/ml
Citlivost 100 IU/ml, tj. 500 kopií/ml
Specifita genom Parvoviru B19