Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Perampanel

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS PER
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky v ustáleném stavu. 

Interpretace

Terapeutické meze: 0,20 – 1,00 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 2,865 = µmol/L

Poločas eliminace: 100 h

Metoda popis LC-MS/MS