Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Piperacilin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

 krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS PIP
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Interpretace

Interpretace odborníkem.

t/MIC  50 - 100 % 

= koncentrace ATB by měla dosahovat nad MIC event. 4-5x MIC (minimální inhibiční koncentrace původce infekce) 50 - 100 % dávkovacího intervalu dle závažnosti infekce

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hod
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny