Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Poměr volných lehkých řetězců K/L

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2-3 týdny
Zkratka v LIS K/L
Dostupné statim NE
Jednotka bezrozměrné
Referenční intervaly

Dospělí: 0,26-1,65

Interpretace

Referenční rozmezí neodpovídá u dlouhověkých a u osob s chronickým postižením ledvin.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok