Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Porfobilinogen

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: speciální
Telefon 495 833 744
495 832 380
Biologický materiál

moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS PORFO
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

0 - 2,5 mg/l

Preanalytika

Materiál musí být chráněn před světlem, porfyriny jsou na světle nestabilní, rozkládají se. Na žádanku je třeba stanovení ručně dopsat.

Stabilita při teplotě -20 °C nelze mrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 hodin
Další poznámky

Stanovení celkových porfyrií lze doplnit o semikvantitativní stanovení porfyrií celkových v moči a stanovení hmotnostní koncentrace kyseliny 5-aminolevulové

 

Přítomnost penicilinu a urobilinogenu ve vzorku interferuje. Seznam zakázaných a dovolených léků u akutních porfyrií www.uq.edu.au/porphyria