Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Posakonazol (synonymum Noxafil)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM po předchozí dohodě do 24 hod.
Zkratka v LIS POSA
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly
Doporučené koncentrace při odběru v ustáleném stavu před dávkou > 1,25 mg/l
Profylaxe > 0,9 mg/l
Toxické hladiny > 4,5 mg/l

 

Preanalytika

Odběr krve do zkumavek s lithium-heparinem (nebo srážlivé krve) v ustáleném stavu před dávkou (nejlépe 7.den od zahájení léčby) nebo i jindy v rámci dif. dg. toxicity či podezření na selhávání léčby.
Vzorky je třeba do laboratoře odeslat do 1 hodiny od doby odběru.

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 h