Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Posakonazol (synonymum Noxafil)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum, plazma

  • srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
  • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM po předchozí dohodě do 24 hod.
Zkratka v LIS POSA
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly
Doporučené koncentrace při odběru v ustáleném stavu před dávkou > 1,0 mg/L
Profylaxe > 0,7 mg/L
Toxické hladiny > 4,5 mg/L

 

Preanalytika
  • Vzorky je třeba do laboratoře odeslat nejlépe do 1 hodiny od doby odběru.
  • Odběr vzorků se provádí před dávkou (Cmin) po 3 dnech terapie (tablety), 5-7 dnech (suspenze) nebo i jindy v rámci difer. dg. toxicity či podezření na selhání léčby.
     
Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 h