Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Potní test

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

pot získaný po stimulaci pilokarpinovou iontoforézou

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS SwPILK
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly
Děti do 15 let:
dospělí:
5-35 mmol/l
5-55 mmol/l

 

Preanalytika

Materiál je zpracován v den dodání do laboratoře.

Stabilita při teplotě -20 °C neskladuje se
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neskladuje se