Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Pregabalin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS PRG
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky v ustáleném stavu. 

Interpretace

Terapeutické meze: 2-8 mg/L

Toxikologicky významná mez: > 10 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 6,28 = µmol/L

Poločas eliminace: 6,3 h (4,6 – 6,8 h)

 
Metoda popis LC-MS/MS