Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Primidon

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS PRI
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Interpretace

Terapeutické meze:                 5 -15 mg/L
Toxikologicky významná mez: > 25 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 týdny
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 4,587 = µmol/L

Poločas eliminace: 10 h (4 - 22 h), metabolit fenobarbital

Metoda popis LC-MS/MS