Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Průkaz interních tandemových duplikací (ITD) v genu FLT3

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 866 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 - 4 dny
Zkratka v LIS FLT3 ITD
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Nepoužívejte potrubní poštu.
  • Materiál před transportem do laboratoře nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 hodin
Další poznámky

Je-li materiál odebírán po 12.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

 

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek