Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Průkaz mutace W515L/K v genu MPL

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál
  • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
  • kostní dřeň

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 10 - 14 dnů
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Součástí kompletně vyplněné oboustranné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou
    • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA analýzou.
  • Materiál do 72 hodin po odběru dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 °C a na žádanku napsat poznámku "ZAMRAZENO“. 
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.