Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Průkaz mutací v genu NPM1 (nukleophosmin) – exon 12

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánní genom somatický
Telefon 495 833 865 (24 29)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 3 - 5 pracovních dnů
Zkratka v LIS NPM1průkaz
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Pokyny pro odběr a transport biologického materiálu viz laboratorní příručka.
  • Na žádance zaškrtněte, zda pacient souhlasí s uskladněním vzorku po analýze nebo žádá jeho likvidaci.

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Pokud jde o nový záchyt akutní leukémie a materiál je odebírán po 12.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

 

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek