Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Průkaz známé látky (konfirmace)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum / plazma - 2 ml; moč 5 mL; žaludeční obsah; ostatní materiály možné po předchozí domluvě

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM po dohodě
Zkratka v LIS UKON, SKON, UKON2; SKON2
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

 
 
 
 
Stabilita při teplotě -20 °C Dle látky a analyzovaného materiálu;
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C Dle látky a analyzovaného materiálu;
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C Dle látky a analyzovaného materiálu;
Další poznámky

Nutná předchozí domluva.