Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Rapamycin (Sirolimus)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - HEPARIN NE!!

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM do 2 hodin
Zkratka v LIS RAPA
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou.
Chránit před světlem.

Interpretace

5 - 15 µg/l v minimu před dávkou (monoterapie),
4 - 12 µg/l (kombinovaná terapie)
Interpretuje odborník.


 

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

µg/l = ng/ml