Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Renin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

plazma (EDTA)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS RENK, RENZ
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

Renin aktivní v klidu (poloha vleže) 
Renin aktivní po zátěži (vzpřímená poloha)

poměr aldosteron / renin

0,0017 – 0,0240 µg/l
0,0026 – 0,0277 µg/l

1,80 - 27,75

 Konverzní faktor: mU/l x 0,0006 = µg/l

 

Preanalytika

Zkumavky nutno odstřeďit v nechlazené centrifuze, poté okamžitě oddělit EDTA plazmu a vzorek zamrazit na teplotu -20°C.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc