Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Respirační viry – panel (adenovirus, chřipka A a B, parachřipka 1-4, RSV, MPV, enterovirus, rhinovirus, coronavirus, bocavirus)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2-5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 3 dny
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA adenovirus, bocavirus a RNA chřipky A a B, parachřipky 1-4, RSV, MPV, enterovirus, rhinovirus, coronavirus
Forma výsledku viry prokázány / viry neprokázány – v případě pozitivity vypsat, které jsou prokázány
Citlivost neuvedena
Specifita genom adenovirus, genom RNA chřipky A a B, genom parachřipky 1-4, genom RSV, genom MPV, genom enterovirus, genom rhinovirus, genom coronavirus