Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Risperidon + Paliperidon (9-OH-risperidon)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL, moč 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 24 hodin, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS RISPE, PALI
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev – zkumavky bez gelu

Analytika Mez stanovitelnosti: 4 ng/mL
Interpretace
  • Terapeutické rozmezí 20-60 ng/mL (součet risperidonu a paliperidonu)
  • Poměr paliperidon/risperidon 3,6-22,7 (p.o.)
  • Poměr paliperidon/risperidon 1,2-4,3 (i.m.)
  • Toxicita možná od 120 ng/mL
Hodnotí odborník
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 4,10 nmol/L pro risperidon

Faktor přepočtu: µg/L= 4,26 nmol/L pro paliperidon