Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Riziko epiteliálního karcinomu vaječníku (ROMA)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Doba odezvy 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS PREROMA, POSTROMA
Dostupné statim NE
Jednotka %
Referenční intervaly

Pacientky před menopauzou:
Hodnota PREROMA ≥ 7,4 % = vysoké riziko nalezu epiteliálního karcinomu vaječníků
Hodnota PREROMA < 7,4 % = nízké riziko nalezu epiteliálního karcinomu vaječníků

Pacientky po menopauze:
Hodnota POSTROMA ≥ 25,3 % = vysoké riziko nalezu epiteliálního karcinomu vaječníků
Hodnota POSTROMA < 25,3 % = nízké riziko nalezu epiteliálního karcinomu vaječníků
 

 

 

Preanalytika

Údaj o menopauzálním stavu uvádějte do žádanky, není-li uvedeno, uvedeme oba výpočty u žen mezi 45 - 55 lety, u žen do 45 let PREROMA a nad 55 let POSTROMA.

Interpretace

Kombinace markeru CA 125 a HE4 je přesnějším prediktorem maligního onemocnění, než když jsou použity jednotlivě. Z hodnot současného stanovení obou markerů u pacientek je stanoven tzv. ROMA index (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) - odhad rizika epitelového karcinomu vaječníků u pacientek s přítomnou tkáňovou hyperplazií.

Výpočet rozika zohledňuje manopauzální stav paceitnky: PREROMA - před menopauzou, POSTROMA - po menopauze. Postup umožňuje určit ženy ve vysokém či nízkém riziku a vede k lepšímu určení správné diagnózy a léčby.