Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Salicyláty - kvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

Sérum, heparinová plasma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS S_SALI
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

 krev - zkumavky beu gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí:

  • Analgetický a antipyretický účinek je 145 - 434 µmol/L. 
  • Antiflogistický účinek 1086 – 2172 µmol/L.

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Stanovení ovlivňuje:

  • Hemolýza
  • lipémie
  • přítomnost sulfasalazinu, sulfapyridinu a temozolomidu 
Citlivost mez detekce 50 µmol/L