Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - SARS-CoV-2

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium), Orofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT), TAS, BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

Doba odezvy do 48 hodin
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě, kl. 3894, 702 224 963)
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře ihned od odběru, max. do 72 hodin, při teplotě 2-8°C, event. při rychlém transportu při pokojové teplotě. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 72 hodin materiál zamrazit při teplotě -70°C a transportovat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování biologického materiálu při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle 72 hodin od odběru
Další poznámky
Metoda popis kvalitativní průkaz RNA SARS-CoV-2
Forma výsledku RNA SARS-CoV-2 prokázána/RNA SARS-CoV-2 neprokázána
Citlivost cca 200 kopií/mL
Specifita genom SARS-CoV-2