Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Screening VVV v II. trimestru

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky vvv - žádanka - vrozené vývojové vady ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS SK (HCGT, E3.., AFPA)
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Referenční intervaly

 

 

Preanalytika
 • Odběr by měl být proveden v II. trimestru těhotenství 15. až 19. týden.
 • Žádanka musí obsahovat
  • datum odběru,
  • datum poslední menstruace (PM),
  • váha,
  • délka těhotenství dle UZ vyšetření,
  • datum provedení UZ vyšetření a počet plodů.
  • v případě gravidity po IVF uveďte to na žádance
  • v případě darovaných oocytů uveďte věk dárkyně v době aspirace oocytů
Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace
 • Vyhodnocení rizika VVV se provádí pomocí počítačového programu ALPHA s následnou konzultací výsledku genetikem na žádost gynekologa.
 • Pokud bylo provedeno vyšetření v I. trimestru metodou FIA (BRAHMS, Kryptor), vyhodnotí se riziko v Integrovaném testu (zahrnuje vyšetření v I. a II. trimestru).
 • Výsledky se zasílají s hodnocením a případně doporučením genetika.
 • Pokud jsou uvedeny v žádance další údaje: délka NT (nuchální translucence v mm udaná spolu s datem měření NT a jménem lékaře, který tento údaj změřil včetně čísla licence FMF); přítomnost nosní kůstky, jsou tyto údaje zahrnuty do hodnocení rizika.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C v plné krvi 8 hodin, v séru 1 den, při delším skladování zajistěte oddělení séra a jeho zamrazení