Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - SHBG (Sex hormone binding globulin)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

sérum

Množství 0,6
Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS SHBG
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
Muži
Ženy
10 - 57 nmol/l
18 - 144 nmol/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C 8 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny