Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Sírany v moči

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

 moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS dU_siran
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L, mmol/d
Referenční intervaly

 < 25 mmol/d

Preanalytika

 Moč

  • sběr do skla nebo plastu
  • uchovávat v chladu
  • stanovení se provádí z neokyselené moči
Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobá
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 ýdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin