Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 - 4 dny
Zkratka v LIS DEK/CAN
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C nemrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 h
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.