Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Somatické mutace v genu TP53

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 týdny
Zkratka v LIS SEKVA
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Interpretace

 vyšetřovány jsou: 
ABL1, ANKRD26, ASXL1, ATM, BCL2, BCOR, BIRC3, BRAF, BTK, CALR, CARD11, CBL, CEBPA, CSF3R, DDX41, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, IKZF3, IRF4, JAK2, KIT, KRAS, MAP2K1, MCL1, MED12, MPL, MYD88, NFKBIE, NOTCH1, NPM1, NRAS, PHF6, PLCG2, POT1, PTPN11, RPS15, RUNX1, SAMHD1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, TRAF2, TRAF3, U2AF1, WT1, XPO1, ZRSR2

 

Stabilita při teplotě -20 °C nemrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 h
Další poznámky

 Metoda byla zavedena s využitím flexibility. Vyšetření, která jsou provedena v rámci flexibilního rozsahu, jsou podbarvena žlutě (viz tabulka)

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.