Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Spinální svalová atrofie

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 865 (21 46)
Biologický materiál

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 3 týdny, urgentně 1 týden
Zkratka v LIS SMA
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

 Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky musí být informovaný souhlas s DNA analýzou.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky
  • Vyšetření se provádí  vždy po dohodě s klinickým genetikem!
  • Může indikovat lékař  s odborností 208.
  • MKN/ORPHA G12.x, Z82.7
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.