Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Stiripentol

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

 sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS STIR
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky v ustáleném stavu. 

Interpretace

Terapeutické meze: 4 – 22 mg/L

Toxikologicky významná mez: neuvedeno

Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 4,274 = µmol/L

Poločas eliminace: 4,5 – 13 h

 
Metoda popis LC-MS/MS