Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Superoxiddismutáza (SOD)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

nesrážlivá krev

 

Množství 2-5 mL
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 týdny
Zkratka v LIS SOD
Dostupné statim NE
Jednotka U/gHb
Referenční intervaly

1102-1601 U/g Hb

Preanalytika

Vyšetřuje se v erytrocytech, v laboratoři provést hemolýzu promytých erytrocytů bezprostředně po dodání.

Stabilita při teplotě -20 °C hemolyzát uchovávat při - 20° C, stabilní 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C nestabilní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Další poznámky

Metoda není podporována plátci zdravotní péče, pouze pro výzkumné účely.