Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Těkavé látky plynovou chromatografií (metanol, aceton, acetonitril, izopropanol, ethylacetát, toluen)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 968
Biologický materiál
  • sérum, plazma: 2 ml
  • srážlivá krev bez gelu: 5 ml
  • jiný biologický materiál - moč, orgány
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM do 2 hodin
Dostupné statim ANO
Jednotka g/kg
Preanalytika
  • Analyty - metanol, aceton, acetonitril, izopropanol, ethylacetát, toluen - jsou těkavé látky. Zkumavka musí být dobře uzavřená.
  • V systému BD se používá zkumavka s červeným víčkem s aktivátorem koagulace.
  • Zkumavky s gelem se nedoporučují.
  • Při odběru se dezinfekce v místě vpichu neprovádí přípravky s obsahem alkoholu!
    • povolena je dezinfekce borovou vodou, benzalkonium chloridem, thimersalem, povidon jodem
Interpretace

Hodnotí odborník (farmakolog, toxikolog, soudní znalec)

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (konzervace fluoridem sodným 1%)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 měsíce (konzervace fluoridem sodným 1%)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 týdny (konzervace fluoridem sodným 1%)
Další poznámky

Stanovení těkavých látek se provádí metodou plynové chromatografie s headspace technikou dávkování vzorků.