Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Teofylin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS TEOF
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou.

Interpretace

Asthma 44-111 µmol/l; Novor. apnoe 33-61 µmol/l.

 

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
9 h (3  - 12 h) dospělí
4 h (2 - 10 h) děti
30 h novorozenci (nezralí)