Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Thyreoglobulin (TG)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 7 dnů , urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS TG..
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

sérum:  1,6-50 µg/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

Odběry by měly být prováděny před zahájením léčby.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Současná přítomnost anti-TG protilátek může způsobit falešnou negativitu, proto s každým stanovením TG by se mělo provádět i stanovení anti-TG protilátek.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny