Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Toxikologický screening v moči metodou HPLC

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS U_HPLC, S_HPLC
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Interpretace

Toxikologická identifikace léků v biolog. tekutinách s případnou kvantifikací

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Upozorňujeme lékaře, že toxikologickou screeningovou metodou HPLC - TOX.I.S jsou látky v moči identifikovány pouze s určitou pravděpodobností. V případě rozporu s klinickým stavem nebo potřeby stanovení jejich koncentrací v séru je nutno žádat konfirmační analýzu, která bude provedena v pracovní době. Na základě koncentrace látky v moči nelze odvodit koncentraci v séru.

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky