Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Typizace transkriptu t(9;22) BCR-ABL major (e13a2, e14a2), minor (e1a2), micro (e19a2)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 2-3 týdny, urgentní vyšetření 3-4 dny
Zkratka v LIS B-mino
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Materiál zasílejte ihned po odběru.
Nepoužívejte potrubní poštu.
Materiál nezmrazujte!


 

Stabilita při teplotě -20 °C nemrazit!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Příjem materiálu pouze v pracovních dnech.
Je-li materiál odebírán po 11.00 hod., informujte nás telefonicky předem.

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek