Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Typy proteinurie - selektivita

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS SEL
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Interpretace

Komentářem hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů