Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Ureaplasma spp.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

aspirát z dolních dýchacích cest a žaludku (1,5 ml), plodová voda, výtěr z uretry, cervixu - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 - 72 hod. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Ureaplasma spp.
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita Ureaplasma urealyticum a Ureaplasma parvum