Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Urogenitální infekce – panel (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál
  • moč (5-10 ml),
  • stěr z urogenitálního traktu – na suchém tampónu bez média,
  • plodová voda,
  • u novorozenců aspirát dolních cest dýchacích,
  • v případě potřeby jakýkoli materiál
Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 - 72 hod.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom Chlamydia trachomatis, genom Ureaplasma spp., genom Mycoplasma hominis, genom Mycoplasma genitalium