Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vankomycin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
 • Sérum nebo plazma (K2 nebo K3-EDTA a Li-heparinizovaná plazma).
 • Zkumavky obsahující separační gel nebyly pro použití ověřeny.

 

 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS VANK
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

První odběr:
- při podávání více denních dávek: před 4. dávkou,
- při kontinuální infúzi: po 16 h

 

Interpretace
 1. Při podávání více denních dávek:
  před podáním:   7,0 - 10,4 µmol/l,
  před podáním v případě závažné infekce:  10,4 - 14,0 µmol/l
   
 2. Při kontinuální infúzi:
  10,4 – 14,0 µmol/l
  v případě závažné infekce:  14,0 – 17,3 µmol/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 48 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
4 - 10 h dospělí
2 - 3 h děti
6 - 10 h novorozenci

Faktor přepočtu z mg/l na µmol/l:
mg/l × 0,69 = µmol/l