Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Varianty v genu DPYD

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (30 40)
Biologický materiál

 nesrážlivá EDTA krev periferní

Množství 2-5 mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 10 dnů
Zkratka v LIS DPYD
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Součástí kompletně vyplněné oboustranné žádanky musí být informovaný souhlas s DNA analýzou
  • Materiál do 72 hodin po odběru dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 °C a na žádanku napsat poznámku „ZAMRAZENO“.
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 72 hodin
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.