Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vigabatrin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

 sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS VIG
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky v ustáleném stavu. 

Interpretace

Terapeutické meze: 1 – 36 mg/L

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 7,74 = µmol/L

Poločas eliminace:

  • Novorozenci 5-8 h (v důsledku snížené funkce ledvin);
  • Kojenci 6 h;
  • Dospělí 5-8 h; věk ≥ 65 let  12 - 13 h
 
 
Metoda popis LC-MS/MS