Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Pokud není možné materiál (krev) dodat do laboratoře do 24 hod., je nutné oddělit sérum nebo plazmu. Tu následně transportovat do laboratoře nejdéle do 7 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 7 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 7 dnů od odběru
Další poznámky

V případě urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis průkaz precore mutanty HBV DNA
Forma výsledku wild typ HBV DNA (w) / precore mutanta (M)
Citlivost 3000 kopií/ml
Specifita průkaz bodové mutace (záměna G za A) v pozici 1896 v precore oblasti HBV