Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Pokud není možné materiál (krev) dodat do laboratoře do 24 hod., je nutné oddělit sérum nebo plazmu. Tu následně transportovat do laboratoře nejdéle do 7 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 7 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 7 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis průkaz HBV rezistence na antivirotika
Forma výsledku mutace prokázána / mutace neprokázána, v případě přítomnosti mutace/mutací v genu pro DNA polymerázu jsou vypsána odpovídající antivirotika, případně v jakých kodonech se mutace nachází
Citlivost neuvedena
Specifita mutace v genu pro DNA polymerázu v uvedených kodonech: kodon 173 – záměna Val nebo Gly za Leu; kodon 180/181 – záměna Leu/Ala na heterozygotní formu (Leu/Thr, Leu/Val, Met/Ala) nebo na homozygotní formu (Met/Thr, Met/Val); kodon 184 – záměna Thr za Ser, Cys, Gly, Ala, Ile, Leu, Phe nebo Met; kodon 194 – záměna Ala za Thr; kodon 202 – záměna Ser za Gly, Cys nebo Ile; kodon 204 – záměna Met za Val, Ile nebo Ser; kodon 236 – záměna Asn za Thr; kodon 250 – záměna Met za Val, Ile nebo Leu.