Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 týdny
Dostupné statim NE
Jednotka IU/mL
Preanalytika

Pokud není možné materiál (krev) dodat do laboratoře do 72 hod., je nutné oddělit sérum nebo plazmu. Tu následně transportovat do laboratoře nejdéle do 7 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 7 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 7 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvantitativní stanovení HCV RNA
Forma výsledku kvantitativní údaj - počet IU/ml
Citlivost 20 IU/ml
Specifita genom HCV