Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Vyšetření se provádí pouze u pacienta s virémií HCV RNA (aktuální virémii uvést na žádance) s genotypem 1 (1a nebo 1b)..
  • Pokud není možné materiál (krev) dodat do laboratoře do 24 hod., je nutné oddělit plazmu. Tu následně transportovat do laboratoře nejdéle do 7 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 7 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 7 dnů od odběru
Metoda popis průkaz HCV rezistence na antivirotika v genech NS3 a NS5A u HCV genotypu 1 metodou sekvenační analýzy.
Forma výsledku prokázána /neprokázána, doplněno textovou poznámkou s upřesňujícími informacemi o nalezené rezistenci
Citlivost neuvedena
Specifita mutace v genu NS3 genotypu 1a – Q80K (záměna aminokyselin glutaminu na lysin)