Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Virus hepatitidy E (HEV)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Pokud není možné materiál (krev) dodat do laboratoře do 72 hod., je nutné oddělit sérum nebo plazmu. Tu následně transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu.
     

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). V těchto případech se jedná o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz HEV RNA
Forma výsledku RNA prokázána / RNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom HEV (genotypy 1-4)