Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS AVIT
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly
muži:
ženy:
0,92-2,76 µmol/L
0,88-2,64 µmol/L

Toleranční zátěžový test

3 hod po podání 3,6-12,6 µmol/L
5 hod po podání 7,2-24,6 µmol/L

 

Preanalytika
 • Zabránit hemolýze.
 • Chránit před světlem.
 • Pro toleranční zátěžový test jsou odebírány tři vzorky krve:
  • nalačno
  • 3 hodiny po podání vitaminuA
  • 5 hodin po podání vitaminu A
Interpretace

Patologické hodnoty tolerančního zátěžového testu jsou:

 • 3 hodiny po podání vitaminu A: < 3,6 µmol/L
 • 5 hodin po podání vitaminu A: < 7,2 µmol/L

Hodnotí odborník.

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny