Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín B12 (Cyanokobalamin)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS VB12
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly
sérum

132,8 – 674,5 pmol/l

 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Hemolytické vzorky séra mohou ovlivnit výsledek

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny
Další poznámky

ng/l x 0,7378 = pmol/l