Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín C

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

plazma (heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 4 týdny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS CVIT
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

23,0-85,0 µmol/l

Preanalytika

Transportovat v chladu. LABILNÍ ANALYT!! Plazma musí být oddělena bezprostředně po odběru (do 15 minut!), materiál deproteinován a zmražen!

Vzorek dodejte do laboratoře pouze v pracovní dny, NEJPOZDĚJI DO 14:00 hod.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce (deproteinát), 1 rok při -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 hodina
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní