Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin, EDTA)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS 25D
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

50 - 250 nmol/l

Interpretace

Hodnoty vitaminu D jsou ovlivněny ročním obdobím.
Významný deficit: < 25 nmol/l
Dostatek:  75 - 250 nmol/l
Toxicita: > 250 nmol/l

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny
Další poznámky

µg/l x 2,5=nmol/l