Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín E (tokoferol)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS TOKO
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

18-37 µmol/l

Preanalytika

Chránit před světlem a přístupem vzduchu i při transportu.

Stabilita při teplotě -20 °C 20 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny