Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2-3 týdny
Zkratka v LIS LAM
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

Dospělí: 5,71-26,30 mg/l

Interpretace

Referenční rozmezí neodpovídá u dlouhověkých a u osob s chronickým postižením ledvin. Pro interpretaci je využíván také poměr kappa/lambda (referenční rozmezí 0,26 - 1,65).

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 21 dní
Další poznámky

Rozsah měření FLC lambda: 1,30 – 139 000 mg/l
Hodnoty koncentrace menší než 1,3 mg/l FLC lambda nelze kvantifikovat, výsledek je vydáván jako < 1,3 mg/l FLC lambda.

Výsledky by měly být vždy interpretovány odborným lékařem s ohledem na další laboratorní testy a klinická vyšetření, protože se může vzácně vyskytnout nezjištěný nadbytek antigenu.